Heinrich-Böll-Stiftung

სიახლე

ავტორი

იქნებ დედის ინსტიტუციონალიზებული ხატი, ერთგვარი კონტროლის საშუალებაა ქალებზე ძალაუფლების შესანარჩუნებლად? იქნებ დედობა ყველა ქალის ინსტიქტი სულაც არ არის?   მეორე მხრივ, იქნებ დედობის ფაქტი და პროცესი იმაზე უფრო მეტი ძალაუფლების მიმცემია ქალებისათვის, ვიდრე ამას პატრიარქალური უფლება-მოვალეობები ითვალისწინებს? 

ავტორი

როგორც 2012 წლის არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, პარტიათა სიების საშუალოდ 23%-ს ქალები შეადგენდნენ. თუმცა, საბოლოოდ პარლამენტში მხოლოდ 10.7% ქალი აღმოჩნდა (ამჟამად ეს მაჩვენებელი 10%-ზე დაბალია). აღნიშნული შედეგები აჩვენებს, რომ მიღებული ზომები არაეფექტური იყო. 

ავტორი

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ, სამოქალაქო და საერთაშორისო საზოგადოებამ დიდი ძალისხმევა ჩადო, გენდერისა და მასთან დაკავშირებული ტერმინების ერთიანი გაგება საზოგადოებაში არ არსებობს. სრული სტატია წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

ფემინისტური ბიბლიოთეკა

ავტორი

მასკულინობის ცნება იმდენად ნორმალიზებულია ჯარის სტრუქტურებში, რომ მას კითხვა საერთოდ არ დაესმის. ამავდროულად, საზოგადოებების უმეტესობაში მიღებული არ არაა მასკულინობის კრიტიკული შესწავლა და დაკვირვება.

ავტორი

კოლონიზაცია ურთიერთობაში ცალსახად გულისხმობს სტრუქტურულ დომინაციის და იმ სუბიექტის (სუბიექტების) ჰეტეროგენულობის ხშირად ძალადობრივ ჩახშობას, რაც ამ ტექსტის განხილვის საგანია.

ქალთა მუზეუმი

ავტორი

1905-1953 / მოქანდაკე, მხატვარი. ახალგაზრდა თამარმა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მალევე მიიქცია იაკობ ნიკოლაძის ყურადღება, რომელმაც თავის სახელოსნოში, ქანდაკების შესასწავლად წაიყვანა.

ავტორი

1838-1919 / პოეტი, მსახიობი. რთული და ტრაგიკული ყმაწვილქალობის შემდეგ, უკვე 1860-იანი წლებიდან ნინოს ლექსები ბევრგან იბეჭდებოდა.

ქალის ხმა

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი.

რადიო თავისუფლების გადაცემის, “თავისუფლების დილის” წამყვანი. კვლევის ინტერესები: ახალი მედია, ადამიანის უფლებები, თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება, ურბანული კულტურა და სუბკულტურები. 

ბლოგი

ავტორი

ქართულ ლიტერატურაში ქალ პერსონაჟებს უმეტესად სიმბოლური დატვირთვა აქვთ: დედას, მაცდურს, მუზას ან მსხვერპლს, ხშირად დაჩაგრულ საქართველოს განასახიერებენ. გამონაკლისია რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება, სადაც მწერალი განსხვავებულ გოგო პერსონაჟებს წარმოგვიდგენს. 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო აცხადეს კონკურსს ქალთა დაკარგული ისტორიების გამოსავლენად. 

ფემინიზმი და გენდერული დემოკრატია

მოგესალმებით ჰ. ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ახალ, ფემინისტურ ვებ-საიტზე! ეს პლატფორმა ექსკლუზიურად დაეთმობა გენდერულ დემოკრატიაზე მიმართულ პროექტებს.

გენდერული დემოკრატია ფონდის ერთ-ერთ საბაზისო პრინციპს წარმოადგენს. ეს ცნება გულისხმობს, რომ საზოგადოების ყველა წევრს აქვს თანაბარი უფლებები, შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომობა რესურსებთან. ჩვენს რეგიონში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ ადამიანთა უფლებების, განსაკუთრებით კი უმცირესობების უფლებების რეალიზების საკითხი სამივე ქვეყანაში მწვავედ დგას.  შესაბამისად, ფონდი მხარს უჭერს პროექტებს, რომლებიც გენდერულ დემოკრატიას უწყობენ ხელს. ფონდის გენდერული კომპონენტი მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამებს,  დისკუსიებს, გენდერული კვლევებს და სხვა საჯარო საქმიანობას, რასაც რეგიონის დემოკრატიულ განვითარებაში შეაქვს წვლილი.

სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მასალას, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი მუშაობის მანძილზე დავაგროვეთ და რომელიც მუდმივად განახლდება.

ბლოგი: ფემინისტი დედის დღიურები

ფემინისტური ტური თბილისში

50 ქალის ბრძოლა ცვლილებებისთვის: ამბავი, რომელიც გრძელდება

ფემინსტრიმი

ფილმი: ვის ეშინია ფემინიზმის?

ეშინიათ თუ არა ფემინიზმის საქართველოში? როგორია ფემინიზმის თეორია და პრაქტიკა? განსხვავდება თუ არა ფემინიზმი ქალაქში და სოფლად? ამ კითხვების ძიება ჩვენ დოკუმენტური ფილმის ფარგლებში ვცადეთ. ფილმი გადაღებულია 2013 წელს, როდესაც ფემინისტური ლექციების ციკლი ქუთაისსა და ოზურგეთში ტარდებოდა. რეჟისორი: ია ბარათელი.

ახალი პუბლიკაცია

სტატიების კრებული ეძღვნება სომხეთის საზოგადოებაში სხვადასხვა დონეზე გამვლენილ გენდერულ დისკრიმინაციას.