Heinrich-Böll-Stiftung

სიახლე

სომხეთის დეკოლონიზება: მეტროპოლი და პერიფერია პოსტსოციალიზმის ხანაში

ამ სტატიაში კოლონიურ ურთიერთობას განვიხილავ საკმაოდ განსხვავებულ – არა პოსტკოლონიალურ, არამედ პოსტსოციალისტურ, უფრო კონკრეტულად კი, სომხეთის პოსტსოციალისტური რესპუბლიკის კონტექსტში.

ავტორი თამარ შირინიანი

მარიამ ჭანჭალეიშვილი

გენდერის მკვლევარი. კვლევის ინტერესები: გენდერი და ნაციონალიზმი, მასკულინობები, სხეულის პოლიტიკა და ქალთა ისტორია.

იქ, სადაც ქუჩებს ქალების სახელები დაარქვეს

ჩვენ გვჯერა, რომ გენდერულად მგრძნობიარე ურბანული პოლიტიკის თვალსაზრისით, ეს მხოლოდ მცირე წვლილია, რომელიც ცდილობს, ეს ქალები საზოგადოებას ხელახლა გააცნოს და, ამგვარად, განაცხადი გააკეთოს საჯარო მეხსიერებაში ქალთა სახელების წარმოჩენაზე. 

ავტორი მილოტა სიდოროვა

ფემინისტური ბიბლიოთეკა

ფემინიზმის კოოპტაცია: გენდერი, მილიტარიზმი და რეზოლუცია 1325

ამ ესეში დავამტკიცებ, რომ UNSCR 1325 შემუშავდა არსებული გენდერული დისკურსების დახმარებით, რამაც შესაძლებელი გახადა მისი მილიტარისტული მიზნებისთვის გამოყენება. 

ავტორი ანა ნიკოღოსიანი

გაჭიანურებული დევნილობის გამოცდილება დევნილი ქალების ნარატივებში

კვლევის მიზანია გამოკითხული ქალების მიერ დევნილობის, როგორც გამოცდილების სიღრმისეული შესწავლა. 

ავტორი ნარგიზა არჯევანიძე

ქალთა მუზეუმი

თამარ აბაკელია

1905-1953 / მოქანდაკე, მხატვარი. ახალგაზრდა თამარმა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მალევე მიიქცია იაკობ ნიკოლაძის ყურადღება, რომელმაც თავის სახელოსნოში, ქანდაკების შესასწავლად წაიყვანა.

ავტორი თამთა მელაშვილი

ნინო აბაშიძე-ორბელიანი

1838-1919 / პოეტი, მსახიობი. რთული და ტრაგიკული ყმაწვილქალობის შემდეგ, უკვე 1860-იანი წლებიდან ნინოს ლექსები ბევრგან იბეჭდებოდა.

ავტორი ლელა გაფრინდაშვილი

ქალის ხმა

გვანცა ხონელიძე

საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის მაგისტრანტი, ფემინისტური ჯგუფის “ქალთა მზერის” დამფუძნებელი.

ბლოგი

„ჩვეულებრივი“ ქალების სახელით

ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობას თან სდევს დამატებითი პრივილეგია – გავიზიარო ცხოვრება და გამოცდილება იმ ადამიანებისა, რომელთაც მედია დაჟინებით უწოდებს „ჩვეულებრივ ადამიანებს“. 

ავტორი მანანა ქოჩლაძე

თვითმმართველობის არჩევნები: გენდერული სტერეოტიპები და გენდერირებული სუბიექტები

2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების განმავლობაში „იკითხე პოლიტიკა“ აკვირდებოდა, თუ  რა სტერეოტიპებს იყენებდნენ თუ ამყარებდნენ თავიანთი კამპანიების დროს პოლიტიკური სუბიექტები.

ავტორი მარიამ ჭანჭალეიშვილი, იკითხე პოლიტიკა

ფემინიზმი და გენდერული დემოკრატია

მოგესალმებით ჰ. ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ახალ, ფემინისტურ ვებ-საიტზე! ეს პლატფორმა ექსკლუზიურად დაეთმობა გენდერულ დემოკრატიაზე მიმართულ პროექტებს.

გენდერული დემოკრატია ფონდის ერთ-ერთ საბაზისო პრინციპს წარმოადგენს. ეს ცნება გულისხმობს, რომ საზოგადოების ყველა წევრს აქვს თანაბარი უფლებები, შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომობა რესურსებთან. ჩვენს რეგიონში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ ადამიანთა უფლებების, განსაკუთრებით კი უმცირესობების უფლებების რეალიზების საკითხი სამივე ქვეყანაში მწვავედ დგას.  შესაბამისად, ფონდი მხარს უჭერს პროექტებს, რომლებიც გენდერულ დემოკრატიას უწყობენ ხელს. ფონდის გენდერული კომპონენტი მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამებს,  დისკუსიებს, გენდერული კვლევებს და სხვა საჯარო საქმიანობას, რასაც რეგიონის დემოკრატიულ განვითარებაში შეაქვს წვლილი.

სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მასალას, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი მუშაობის მანძილზე დავაგროვეთ და რომელიც მუდმივად განახლდება.

ბლოგი: ფემინისტი დედის დღიურები

ფემინისტური ტური თბილისში

50 ქალის ბრძოლა ცვლილებებისთვის: ამბავი, რომელიც გრძელდება

ფემინსტრიმი

ფილმი: ვის ეშინია ფემინიზმის?

ეშინიათ თუ არა ფემინიზმის საქართველოში? როგორია ფემინიზმის თეორია და პრაქტიკა? განსხვავდება თუ არა ფემინიზმი ქალაქში და სოფლად? ამ კითხვების ძიება ჩვენ დოკუმენტური ფილმის ფარგლებში ვცადეთ. ფილმი გადაღებულია 2013 წელს, როდესაც ფემინისტური ლექციების ციკლი ქუთაისსა და ოზურგეთში ტარდებოდა. რეჟისორი: ია ბარათელი.

ახალი პუბლიკაცია

ფემინიზმის თავგადასავალი: სახელმწიფოს მიერ მართული კაპიტალიზმიდან ნეოლიბერალურ კრიზისამდე

„ქალთა ემანსიპაციის ოცნება კაპიტალისტური დაგროვების ძრავაზეა მიერთებული", – ასეთ მძაფრ კრიტიკას აჟღერებს წინამდებარე კრებულში ნენსი ფრეიზერი – თანამედროვეობის ერთ–ერთი გამორჩეული ფემინისტი ფილოსოფოსი.